Da li ste znali za sakupljanje otpada morate imati dozvolu?

Jedna od svakodnevnih ljudskih aktivnosti je upravljanje komunalnim otpadom, njegovo sakupljanje i potom trajno zbrinjavanje je veoma važno za očuvanje životne sredine. U cilju zaštite prirodnih resursa, zato je potrebno ovaj proces sprovesti u skladu sa zakonskim propisima.

Reciklaža – uslov za ulazak u EU


Proces sakupljanja otpada postao je neophodan u svim fazama urbanog razvoja, od planiranja i izgradnje, pa do rukovanja, odlaganja, reciklaže i krajnjeg razlaganja.
S obzirom na višestruku korist koju zajednica i sama domaćinstva mogu imati od ovog procesa bitno je da svi na ispravan način tretiramo otpad.
Obaveza Srbije, u okviru procesa pristupanja EU, je da do dogovorenog datuma pristupa smanji količine biorazgradivog otpada iz komunalnog otpada, koji se odlaže na deponije, na 35% (odnosi se na količine iz 2008. godine).
U cilju ispunjenja pristupnih uslova EU ali i očuvanja zdrave životne sredine Republika Srbija zakonski je uredila upravljanje otpadom.
Ukoliko ste pravno lice i želite da svoju delatnost usmerite na održivi razvoj i tretiranje otpada trebalo bi da znate da je za to potrebna posebna dozvola. Za svaki od procesa upravljanja otpadom posebnim uredbama propisani su uslovi, a kompanije koje zadovoljavaju te uslove dobijaju dozvolu i pravo da sprovode delatnost upravljanja otpadom.

Ko poseduje dozvolu za sakupljanje otpada?


Na teritoriji Srbije postoji nekoliko kompanija koje već sada ispunjavanju zakonske i tehnološke uslove propisane EU pravilima i zakonskom regulativom naše zemlje.
Vodeća kompanija u ovoj delatnosti je Jugo-Impex koja poseduje sve neophodne dozvole za upravljanje otpadom.
Od strane nadležnog ministarstva kompaniji Jugo-Impex izdata je Dozvola za sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada, Dozvola za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada i Dozvola za tretman i skladištenje neopasnog i opasnog otpada.
Posedovanje svih potrebnih dozvola ovu kompaniju stavlja na čelo kada je u pitanju tržište upravljanja otpadom.
Ono što je od najvećeg značaja jeste činjenica da ova kompanija otpad prikuplja na način pogodan za očuvanje životne sredine i dalje ga tretira u cilju obezbeđivanja koristi za celokupnu zajednicu.

Leave a Comment