Transport robe u inostranstvo

Naša agencija vrši transport svih vrsta robe i tereta od i ka svim destinacijama u svetu. Posedujemo vozni park i savremenu opremu za utovar, istovar i transport sledećih vrsta tereta:

 • konvencionalne robe
 • robe koja mora da se prenosi hladnjačama
 • rasuti tereti
 • kontejnerski prevoz
 • opasne materije
 • specijalni tereti velikog gabarita

Usluge transporta vršimo po principu “od vrata do vrata”, a posedujemo i mogućnosti za obavljanje inermodalnog transporta, i organizovanje različitih kombinacija – drumsko/železnički prevoz, kamioni/brodovi, itd. Možemo da prihvatimo terete koji su u rasutom stanju (pesak, kamen, asfalt i sl.), na paletama, ili u kontejnerima.

Prateće usluge

Pored medjunarodnog transporta robe i tereta, kompanija SmartMove obavlja i sve prateće usluge:

 • Preuzimanje robe na dogovorenoj adresi i isporuka na traženu destinaciju
 • Utovar i istovar svih vrsta tereta, uključujući i specifične gabaritne predmete i opasni tereti
 • Sortiranje, pakovanje i distribucija svih vrsta pošiljki i tereta
 • Prikupljanje neophodnih dozvola i priprema dokumentacije (TIR karneti, CMR i dr.) za redovni i vangabaritni transport u Evropskoj Uniji i drugim državama našeg kontinenta i šire
 • Obavljanje carinskih procedura – pribavljanje carinske dokumentacije često komplikuje i usporava proces transporta, zato je pomoć oko carinskih poslova i više nego dobrodošla posebno za potrebe izvoza i uvoza robe
 • Obavljanje kompletne špediterske usluge

Potrebno je znati da je medjunarodni transport robe usko povezan sa sakupljanjem prateće dokumentacije; vađenje neophodnih dozvola; praćenje carinskih i vancarinskih procedura u državama kroz koje roba ulazi, tranzituje i izlazi (da pomenemo samo fitosanitarni pregled koji zna da potpuno zaustavi kamione na granici); plaćanje raznih taksi i dažbina i ostala natezanja sa carinskim i drugim službama. Svaka je zemlja priča za sebe, propisi se razlikuju od države do države, ono što važi za jednu ne važi za drugu. Nikome nije lako kada se ostane na granici po nekoliko dana, tako se gubi vreme i novac, ali i živci. Olakšajte sebi i angažujte iskusne profesionalce koji imaju na dnevnoj bazi po nekoliko tura i prelazaka granica.

Leave a Comment